Prevenirea - activitate prioritară a poliţiei

 

         Activitatea de prevenire cuprinde totalitatea măsurilor luate de poliţie pentru împiedicarea săvârşirii de infracţiuni şi alte fapte antisociale, pentru reducerea continuă a numărului celor care pot fi antrenaţi la încălcarea legilor şi altor norme de convieţuire socială, pentru sprijinirea unităţilor economice şi  instituţiilor în organizarea şi desfăşurarea activităţii de pază şi păstrare a valorilor şi bunurilor proprii.

          Poliţia are ca obiectiv prevenirea faptelor antisociale care înseamnă anticiparea, recunoaşterea şi aprecierea riscului criminogen şi iniţierea de acţiuni  care să elimine infracţionalitatea şi să reducă riscurile.

          Pentru a-şi realiza scopul, poliţia trebuie să informeze cetăţenii privind modul de comitere a infracţiunilor, riscul de victimizare şi modalităţile de preîntâmpinare, încercând totodată să depăşească barierele psihologice conform cărora “mie nu mi se va întâmpla una ca asta”.

         A preveni este mai salutar decât a restabili ordinea încălcată, este mult mai util pentru societate să preîntâmpine fapte şi consecinţe grave, unele dintre ele ireparabile. Tocmai de aceea, prevenirea reprezintă latura fundamentală, cu cea mai mare pondere în activitatea de poliţie, fiind şi cea mai mobilă parte a muncii de poliţie

          După cum observăm, din punctul de vedere al muncii de poliţie, prevenirea cuprinde patru laturi esenţiale, şi anume:

         a)  Împiedicarea săvârşirii de infracţiuni şi alte fapte antisociale.

          Acest aspect vizează îndeosebi intervenţia poliţiei faţă de unele persoane care se află în situaţii  preinfracţionale pentru a le determina să renunţe la săvârşirea de infracţiuni sau alte fapte antisociale şi depistarea lor cu operativitate pentru a nu  mai avea posibilitatea să comită altele.

         b) Reducerea continuă a numărului celor ce pot fi antrenaţi în încălcarea legilor şi normelor de convieţuire socială, latură care se referă mai ales la măsurile preventive cu efect general în rândul cetăţenilor, pe care le întreprind organele de poliţie.

        c) Pregătirea antiinfracţională a populaţiei,  desfăşurată atât pentru cunoaşterea şi respectarea legilor de către cetăţeni, cât şi pentru a-i feri să devină victime ale infractorilor.

        d) Sprijinirea unităţilor economice şi instituţiilor în organizarea şi desfăşurarea activităţii de pază şi păstrare a valorilor şi bunurilor proprii.

 

 

 

 

Galerie foto